Contacte

Organizaţia de Microfinanţare "Invest-Credit" SRL

IDNO: 1005600002152

RUSSU Ghenadie - director executiv

POPA Dan - şef departamentul creditare

Adresa: 

str. Independenţei 30/5

or. Chişinău, MD-2072

Republica Moldova

tel.: +373 22 92-77-72, 92-90-33

fax: +373 22 57-34-67

Orele de lucru: Luni-Vineri, 9:00-18:00 (întrerupere 13:00-14:00) 

OMF INVEST-CREDIT SRL © 2009 Chisinau, Moldova
tel. +373 22 92-77-72, 92-90-33; fax 57-34-67; e-mail office@investcredit.md