INVEST CREDIT

Destinaţia : Pentru afaceri existente - activează cu succes si fara întrerupere cel puţin 12 luni, preponderent pentru persoane juridice si fizice înregistrate ca subiect al activităţii de întreprinzător.

Suma : de la 50000 lei pină la 250.000 lei

Termen: minim 6 luni, maxim 5 ani

Rata Dobinzii *: De la 13 % in funcţie de sumă.

Comision: 1% (dar nu mai puţin de 200 lei)

 

Garanţii: pentru 50.000 lei fidejsiunea fondatorilor , de la 50.000 lei fidejsiunea fondatorilor şi gaj.

Documente necesare:

1. Documente de constituire

a. Statutul întreprinderii (originalul şi o copie);

b. Modificările facute la Statut (orginalul si o copie);

c. Certificatul de înregistrare (originalul si o copie);

2. Extras din registrul comercial privind directorul şi fondatorii;

3. Copiile buletinelor de identitate a directorului, fidejusorilor

4. Autorizaţia sau licenţa pentru activitatea curentă şi cea creditată (în cazul cînd activitatea se supune licenţierii), (originalul şi o copie);

5. Extras de la bancă despre rulajul mijloacelor băneşti;

6. Certificat de la inspectoratul fiscal privind datoriile (pentru împrumuturile mai mari de $10,000);

7. Procesul verbal al organului competent al societăţii (adunarea generală, consiliul) privind aprobarea primirii împrumutului în suma respectivă, transmiterea în gaj a bunurilor şi acordarea împuternicirilor conducătorului în vederea semnării contractului de împrumut şi gaj, (original);

8. Rapoartele Financiare: Bilanţul, Rezultatele financiare şi Fluxul Mijloacelor Băneşti pentru ultimii 2-3 ani financiari (excepţie făcînd întreprinderile noi);

9. Planul de afacere (după caz)

10. Decizia fondatorilor de a obţine credit

11. Contracte cu furnizorii (unde se va plăti) sau facturi, declaraţii vamale ce trebuie plătite;

12. Contracte cu clienţii (sursele de rambursare);

13. Acte de proprietate asupra utilajelor sau a gajului

 

O.M. Invest-Credit SRL îşi rezervă dreptul de a solicita garanţii suplimentare şi documente suplimentare în funţie de mai mulţi paramentri de analiză.

 

* Rata dobînzii variază în funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi:

- suma solicitată

- gradul de risc asociat

- perioadă de graţie

- garanţii

- istoria de creditare la Invest-Credit (clienţii repetaţi pot obţine reducere)

 

OMF INVEST-CREDIT SRL © 2009 Chisinau, Moldova
tel. +373 22 92-77-72, 92-90-33; fax 57-34-67; e-mail office@investcredit.md