STANDARD CREDIT

Destinaţia : Pentru afaceri existente din mediul urban si rural care activează cu succes cel puţin

• 3 luni in domeniul comerţului sau serviciilor,

• 6 luni in domeniul producţiei sau

• 12 luni in agricultura

Suma : de la 5000 lei pînă la 200.000 lei

Termen: minim 6 luni, maxim 36 luni

Rata Dobînzii*: de la 16% calculată de la soldul iniţial

Comision: 1% (dar nu mai puţin de 200 lei)

Perioada de graţie: pînă la 6 luni

Garanţii:

  • pînă 30.000 lei solicităm 1 fidejusor ,

  • de la 30.000 lei pînă la 50.000 lei solicităm 2 fidejusori

  • de la 50.000 lei în sus solicităm 2 fidejusori şi gaj.

Documente necesare:

1. Buletin de Indentitate a debitorului (şi a soţului/soţiei) şi a fidejusorilor

2. Contract de arendă (dacă trebuie să existe)

3. Licenţa pentru activitate (dacă trebuie să existe)

4. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (vom face o copie)

5. Extrasul din registru de stat (vom face o copie)

6. Statutul – ne vom asigura că conform prevederilor statutului persoana respectivă are dreptul să semneze pentru întreprinderea respectivă

7. Decizia fondatorilor de a obţine credit

 

O.M. Invest-Credit SRL îşi rezervă dreptul de a solicita garanţii suplimentare şi documente suplimentare în funţie de mai mulţi paramentri de analiză.

 

* Rata dobînzii variază în funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi:

- suma solicitată

- gradul de risc asociat

- perioadă de graţie

- garanţii

- istoria de creditare la Invest-Credit (clienţii repetaţi pot obţine reducere)

 

 

OMF INVEST-CREDIT SRL © 2009 Chisinau, Moldova
tel. +373 22 92-77-72, 92-90-33; fax 57-34-67; e-mail office@investcredit.md