START CREDIT

Destinaţia : Pentru intreprinzatorii începători, persoane fizice si juridice, din mediul urban sau rural (care nu au o afacere existentă, sau afacerea cărora operează pana la 3 luni)

Suma: de la 5000 lei pînă la 30.000 lei

Termen: minim 4 luni, maxim 18 luni

Rata Dobînzii *: de la 17 % calculată de la soldul iniţial

Comision: 1%(dar nu mai puţin de 200 lei)

Perioada de gratie: pînă la 5 luni

Garanţii:

  • pînă 10.000 lei solicităm 2 fidejusori ,

  • de la 10.000 lei pină la 30.000 lei solicităm 2 fidejusori şi gaj.

Documente necesare:

1. Buletin de Indentitate a debitorului (si a soţului/soţiei) si a fidejusorilor

2. Contract de arendă (daca trebuie să existe)

3. Licenţa pentru activitate (daca trebuie să existe)

4. Certificatul de înregistrare al întreprinderii (vom face o copie)

5. Extrasul din registru de stat (vom face o copie)

6. Statutul – ne vom asigura ca conform prevederilor statutului persoana respectivă are dreptul sa semneze pentru întreprinderea respectivă

7. Decizia fondatorilor de a obţine credit

 

O.M. Invest-Credit SRL îşi rezervă dreptul de a solicita garanţii suplimentare şi documente suplimentare în funţie de mai mulţi paramentri de analiză.

 

* Rata dobînzii variază în funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi:

- suma solicitată

- gradul de risc asociat

- perioadă de graţie

- garanţii

- istoria de creditare la Invest-Credit (clienţii repetaţi pot obţine reducere)

 

OMF INVEST-CREDIT SRL © 2009 Chisinau, Moldova
tel. +373 22 92-77-72, 92-90-33; fax 57-34-67; e-mail office@investcredit.md