Cerințe față de cereri

Consultați această pagină pentru a afla cerințe generale față de o cerere de împrumut. Fiecare produs de creditare are lista proprie de cerințe pentru cerere de împrumut, de aceea vedeți Descrierea produselor de creditare pentru lista completă.

Documente

Următoarele documente trebuie să fie prezentate împreună cu cererea de împrumut:
  1. Anchetele fidejusorilor.
  2. Copii ale documentelor de identificare ale solicitantului, soțului/soției și a fidejusorilor.
  3. Contract de locațiune (arendă), dacă este aplicabil
  4. Licența pentru desfășurarea activității (dacă este aplicabil)
  5. Copia certificatului de înregistrare a companiei
  6. Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice
  7. Copia statutului (pentru a verifica împuterniciri ale administratorului)
  8. Procesul verbal al adunării generale a fondatorilor de împuternicire a reprezentantului

În afară de această, managerul de creditare poate să solicite și alte documente, în dependență de tipul afacerii și produsul de creditare.

Fidejusori

Majoritatea împrumuturilor necesită doi fidejusori – persoane care răspund pentru achitarea împrumutului împreună cu împrumutătorul.

Cel puțin două persoane din cei care semnează contractele (împrumutătorul și fidejusorii) trebuie să să aibă un loc permanent de trai.

OMF INVEST-CREDIT SRL © 2009 Chisinau, Moldova
tel. +373 22 92-77-72, 92-90-33; fax 57-34-67; e-mail office@investcredit.md