CASA MARE

Destinaţia: Procurarea materialelor destinate conectării la gazoduct, apeduct şi electricitate. Pentru renovarea, restaurarea, reproiectarea sau modificarea spaţiului locativ. Procurarea geamurilor şi uşilor, a mobilierului şi tehnicii de uz casnic, etc. 

Suma : de la 5000 lei pînă la 50.000 lei

Termen: minim 6 luni, maxim 36 luni

Rata Dobînzii: de la 15 % calculată de la soldul iniţial

Comision: 1% (dar nu mai puţin de 200 lei)

Perioada de graţie: pînă la 8 luni

Garanţii:

 • pina 30.000 lei solicităm 1 fidejusor ,

 • de la 30.000 lei solicităm 2 fidejusori

Documente necesare:

 • buletin de indentitate valabil (a soţilor şi fidejusorilor);

 • cererea de împrumut (vezi aici);

 • ancheta fidejusorului (vezi aci);

 • certificat de salariu de la locul de muncă (vezi aci);

 • copia carnetului de muncă;

 • copia poliţei medicale;

 • documente ce dovedesc alte venituri lunare (dacă sînt);

 • documente de propritetate (imobil/mobil);

 • documente ce dovedesc destinaţia împrumutului.

   

O.M. Invest-Credit SRL îşi rezervă dreptul de a solicita garanţii suplimentare şi documente suplimentare în funţie de mai mulţi paramentri de analiză.

 

* Rata dobînzii variază în funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi:

- suma solicitată

- gradul de risc asociat

- perioadă de graţie

- garanţii

- istoria de creditare la Invest-Credit (clienţii repetaţi pot obţine reducere)

OMF INVEST-CREDIT SRL © 2009 Chisinau, Moldova
tel. +373 22 92-77-72, 92-90-33; fax 57-34-67; e-mail office@investcredit.md