AGRO CREDIT

Destinaţia : Pentru afaceri agricole existente şi activează cu succes cel puţin 1 ani.

 

Împrumutul se acordă pentru cei care au sau nu au o istorie de creditare
Achiziţionarea de echipamente sau mijloace necesare pentru activitatea agricolă (creşterea animalelor şi plantelor)

 • Materii prime, material saditor

 • Achiziţii de terenuri pentru sere

 • Renovarea şi/sau extinderea serelor

 • Finanţarea capitalului necesar pentru însămânţări, fertilizări,

 • procurarea animalelor, hranei pentru animale, etc.

 • Alte cheltuieli pe termen scurt (motorină, piese de schimb, etc.) necesare activităţii agricole.

 

Suma : de la 5000 lei pînă la 200.000 lei

Termen: minim 8 luni, maxim 24 luni

Rata Dobînzii: de la 15 % calculata de la soldul iniţial

Comision: 1% (dar nu mai puţin de 200 lei)

Perioada de graţie: pînă la 8 luni

Garanţii:

 • pină la 30.000 lei solicitam 1 fidejusor ,

 • de la 30.000 lei solicitam 2 fidejusori

 • de la 50.000 lei in sus solicitam 2 fidejusori si gaj.

Documente necesare:

 1. 1. Buletin de Indentitate a debitorului şi a soţului/soţiei) si a fidejusorilor

 2. 2. Contract de arendă (daca trebuie să existe)

 3. 3. Certificatul de înregistrare a întreprinderii, daca există, şi respectiv copii documente de constituire (vom face o copie) şi decizia fondatorilor de a contracta credit de la noi.

 4. 4. Copii documente de proprietate asupra domiciliului

 5. 5. Copii documente de proprietate asupra terenurilor

 6. 6. Copii documente de proprietate asupra mijloacelor de transport sau tehnicii agricole.

 

O.M. Invest-Credit SRL îşi rezervă dreptul de a solicita garanţii suplimentare şi documente suplimentare în funţie de mai mulţi paramentri de analiză.

 

* Rata dobînzii variază în funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi:

- suma solicitată

- gradul de risc asociat

- perioadă de graţie

- garanţii

- istoria de creditare la Invest-Credit (clienţii repetaţi pot obţine reducere)

OMF INVEST-CREDIT SRL © 2009 Chisinau, Moldova
tel. +373 22 92-77-72, 92-90-33; fax 57-34-67; e-mail office@investcredit.md